მზის ენერგიასამეთვალყურეო სისტემის პროექტირებაუწყვეტი კვების წყაროების პროექტირებაWiFi ქსელიMikroTik-ის კონფიგურაციაIP ტელეფონიაოპტიკური ქსელები

მზის ენერგია

მზის ენერგია

 • მზის სადგურის პროექტირება
 • მზის სადგურის ინსტალაცია
 • ტექნიკური მომსახურების გაწევა არსებული მზის სადგურებისთვის
 • ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა

მზის სადგურის პროექტირება

 • კონკრეტული ადგილმდებარეობისთვის მორგებული მზის ელექტროსადგურის პროექტის შესრულება.
 • CAD პროგრამების გამოყენებით მზის ელემენტების ოპტიმალური განლაგების შერჩევა რეალური ფაქტორების გათვალისწინებით: კონკრეტული გეოგრაფიული ლოკაციის შესაბამისი წლიური მზის დასხივება, სხვადასხვა გარემო პირობებით გამოწვეული დაჩრდილვა, მზის სადგურისთვის განკუთვნილი სივრცე და სხვ.
 • მზის პანელების დაჯგუფება მაქსიმალური ელექტრული გამომუშავების მისაღწევად ინვერტორის მონაცემების საფუძველზე.
 • მზის სადგურის მოსაწყობად საჭირო მასალის შერჩევა (DC/AC კაბელები, ავტომატური ამომრთველები, გამთიშველები, დნობადი მცველები, გამანაწილებელი კარადები და ა.შ.).

მზის სადგურის ინსტალაცია

 • არსებული პროექტის მიხედვით მზის სადგურის აწყობა და მისი ჩართვა ელექტრულ ქსელში.
 • მზის პანელების სამაგრი კონსტრუქციის შერჩევა, მისი აწყობა და მონტაჟი. სამაგრი კონსტრუქცია შეირჩევა ყველა იმ პირობების გათვალისწინებით, რაც უშუალო გავლენას ახდენს მის მდგრადობაზე, რითაც მიიღწევა კონსტრუქციის იმედიანობა.
 • მზის პანელების უშუალო დამონტაჟება ზემო აღნიშნულ კონსტრუქციაზე.
 • დამცავი დამიწების სისტემის მოწყობა მზის ელექტროსადგურზე. საჭიროების შემთხვევაში დამიწების კონტურის/მეხამრიდის მოწყობა.
 • მზის სადგურისთვის საკაბელო ინფრასტრუქტურის მოწყობა (კაბელების დაქსელვა, საკაბელო არხების მოწყობა და ა.შ.), როგორც DС, ასევე AC მხარეს.
 • გამანაწილებელი კარადების/ფარების და შესაბამისი დამცავი მოწყობილობების მონტაჟი.
 • სისტემაში მონიტორინგის უსადენო მოდულის მიერთება, რომელიც ასახავს ინფორმაციას მზის სადგურის მიერ რეალურ დროში გამომუშავებული ელექტროენერგიის შესახებ.

ტექნიკური მომსახურების გაწევა არსებული მზის სადგურებისთვის

 • ტექნიკურად გაუმართავი/პრობლემური მზის ელექტროსადგურის ინსპექტირება და არსებული ხარვეზების დადგენა.
 • აღნიშნული ხარვეზების აღმოფხვრა.

ტექნიკური კონსულტაციის გაწევა

 • ხშირ შემთხვევაში, მზის ელექტროსადგურის გაუმართავ მუშაობას განაპირობებს პროექტის შესრულებისას მიღებული არასწორი გადაწყვეტილება. კონსულტაციის შედეგად ხშირად შესაძლებელია აღნიშნული პრობლემების გადაჭრა, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი აღნიშნული კონსულტაციას ვუწევთ კომპეტენტურ პერსონალს.
UbiquitiMikroTikKSTARLeochUNIVIEWHiLookYealinkYeastarSumitomo ElectricZTTDRAKAEtk kabloNEXMirsanSynologyBDCOM