გარანტიის შემოწმება
სერიული ნომერი სერიული ნომერი
code Reload

გარანტიის ვადები:

მწარმოებელი პროდუქტის კატეგორია გარანტიის მოქმედების ვადა (თვე)
Yealink ყველა პროდუქტი 36
Kstar აკუმულატორების გარდა 24
Kstar აკუმულატორები 12
Synology პროდუქტების მიხედვით 12-60
Ubiquiti Netwroks ყველა პროდუქტი 12
MikroTik ყველა პროდუქტი 12
Uniview ყველა პროდუქტი 12
Leoch ყველა პროდუქტი 12
Yeastar ყველა პროდუქტი 12
Sumitomo Electric ყველა პროდუქტი 12
Nex ყველა პროდუქტი 12
Wintop ყველა პროდუქტი 12
Grandway ყველა პროდუქტი 12

საგარანტიო მომსახურების პირობები:

 1. გარანტიის ვადის ათვლა ხდება პროდუქტის გაყიდვის დღიდან.
 2. შპს „ინტელკომ ჯგუფი“ უზრუნველყოფს გარანტიის მოქმედების ქვეშ მყოფი პროდუქტების შეკეთებას ან შეცვლას.
 3. დაზიანებული/წუნდებული პროდუქტები უნდა მოიტანოთ შპს „ინტელკომ ჯგუფის“ ოფისში, გარანტიის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე.
 4. საგარანტიო მომსახურებით სარგებლობისთვის პროდუქტი შეგიძლიათ მოიტანოთ ქარხნული ყუთის გარეშეც და შესაბამისად არაა აუცილებელი ყუთების შენახვა.
 5. გარანტია არ ფარავს რაიმე სახის დანახარჯს, რაც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მყიდველის მხრიდან. დაზიანებული/წუნდებული საქონლის მოხსნა-დაყენებასთან.

საგარანტიო მომსახურების ვადები:

 1. საგარანტიო პროდუქტის შემოწმება, შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.
 2. იმ შემთხვევაში, როდესაც სათადარიგო ნაწილი ან ჩასანაცვლებელი პროდუქტი ადგილზე ხელმისაწვდომი არ არის, ინტელკომ ჯგუფი იტოვებს უფლებას საგარანტიო პროდუქტი დაიტოვოს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
 3. 30 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ მომხმარებელთან ურთიერთშეთანხმებით აღნიშნული ვადა შესაძლოა გაგრძელდეს ან პროდუქტში გადახდილი თანხა უკან დაუბრუნდეს მომხმარებელს.

გარანტია არ ვრცელდება, თუ:

 1. პროდუქტი მექანიკურადაა დაზიანებული;
 2. პროდუქტი დაზიანებულია გარე ზემოქმედების გამო;
 3. პროდუქტი დაზიანებულია არასწორი ინსტალაციის გამო;
 4. პროდუქტი დაზიანებულია ექსპლუატაციის პირობების დარღვევის გამო;
 5. პროდუქტი გახსნილია მომხმარებლის მიერ;
 6. პროდუქტზე არ იკითხება სერიული ნომერი;
 7. პროდუქტი დაზიანებულია მესამე მხარის მიერ შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების გამო;
 8. რაიმე სახით შეცვლილია პროდუქტის ქარხნული იერსახე (გაკეთებული აქვს წარწერა, შეღებილია, გახვრეტილია და ა.შ.)

** შპს „ინტელკომ ჯგუფის“ ოფიციალურ საიტზე რეგისტრირებულ ყველა მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა პროდუქტის MAC მისამართის ან სერიული ნომრის მიხედვით შეამოწმოს არის თუ არა კონკრეტული პროდუქტის საგარანტიო ვადა ამოწურული.

Ubiquiti Networks (Ubnt)MikroTikKSTARYealinkYeastarSumitomo ElectricUNIVIEWLeochZTTDRAKAEtk kabloNEXMirsanSynologyGrandwayBDCOM